Projektová dokumentace

 

Bez podrobné dokumentace se ať už malé, nebo velké projekty neobejdou.

V současnosti jsou velké požadavky na provázanost zúčastněných profesí, která se v dokumentaci vyjasní. Tím se omezí problémy vznikající na stavbě, které mohou způsobovat zpoždění, nebo dokonce vícenáklady.

Zpracujeme projektovou dokumentaci libovolného rozsahu, včetně vazeb na navazující profese elektro, topení, vzduchotechniky, plynu, výrobní technologie i stavby.