Dodávky a montáž

 

Nejsme jen projekční kanceláří. Dokážeme navržená zařízení i dodat, namontovat a uvést do provozu.

Forma a rozsah záleží na přání investora a požadavcích ostatních zúčastněných profesí.

Spolupracujeme s několika montážími a dodavatelskými firmami tak, abysme našim zákazníkům mohli nabídnout i komplexní řešení „na klíč“.

Možná je také i jen dodávka určitého zařízení, nebo jen jeho montáž a oživení.